Language:
  • English
  • Tiếng Việt

Dụng cụ siết dây đai

1. Ứng dụng

  • Vận chuyển
  • Quân đội
  • Xây dựng
  • Nông nghiệp
  • Bảo trì căn hộ & xây dựng
  • Lâm nghiệp
  • Thiết bị tiện ích
  • Chất thải & rác thải

2. Đặc tính

Model:  BAND TOOL

Xuất xứ : Band it/Singapore

Share.