Language:
 • English
 • Tiếng Việt

Ống Metric ST 37.4 / 52.4 – Carbon

1: Ứng dụng  

 • Vận chuyển
 • Xe buýt & xe buýt
 • Quân đội
 • Xây dựng
 • Nông nghiệp
 • Bảo trì căn hộ & xây dựng
 • Lâm nghiệp
 • Đường sắt
 • Thiết bị tiện ích
 • Thiết bị nâng cá nhân
 • Máy công cụ
 • Dịch vụ mỏ dầu
 • Chất thải & rác thải
 • Xử lý vật liệu
 • Hàng hải
 • Paving & Road bảo trì
 • Thiết bị hỗ trợ mặt đất
 • Công nghiệp
 • Khai thác mỏ
 • Ô tô

2:Tiêu chuẩn

Ống thép liền mạch DIN tiêu chuẩn

3: Thông số kỹ thuật

 

 

Share.